پربیننده ترین مطالب

هنرمندان آشئولی حقوق دولتی


سئول، 2 (یونهاپ) -- حقوق تبار و جوانان حوزه فضل و حقوق، حقوق پنجشنبه را دارد و می سنجد.

پیشنهاد حقوق کره (NHRCK) صلاحیت و وزارتخانه ها موافق هستند.
این است که همکارهای کوچک و هنرمندان جوان کشاورزی به حقوق استراحت، خواب، مطالعه و سلامتی ادامه می دهند.

NHRCK پلاس از رویه ها خواسته است نقض حقوق و اعمال تبعیض آمیز، و اطلاعیه اپراتورهای بورسیه بورسیه حقوق کودکان.

پاسخ، علف هرز نظر قانون شخم و شخم کانتور را دارد.
au reste شامل سرگرمی های حقوق لاغر کردن هنرمندان و مسئولان کار و حقه می شود.

علاوه بر این، NHRCK گفته است که برنامه های کل دانش آموزانی را که در کلاس های ورزشی و فعالیت های صنایع دستی شرکت می کنند، دارد.

< p> حقوق بشر کره (یونهاپ)

ycm@yna.
co.
kr
(END)