پربیننده ترین مطالب

به اینستاگرام استریم شده


سئول، 17 آوریل (یونهاپ) -- دوشنبه یک سئول نوجوان را راه اندازی کرد که ظاهراً در اینستاگرام پخش می شد.

به گفته پلیس، دانش آموزی که بازداشت شده بود، موظف به ساعت 2:30 بعد از ظهر است.
اطراف آسمان‌خراش 19 طبقه گانگنام سئول.

این حادثه که در اینستاگرام پخش شد، ده‌ها مورد مشاهده شد و توسط پلیس انجام شد.
مقامات قبلی و آتش نشانان به ساختمان رسیدند.

به گفته مقامات، ظاهراً در مورد مرگ پیش رو بحث شده است.
یک نزدیکی آنلاین ادعا کرد که ظاهراً تا زمان مرگ بوده است.

دوربین مداربسته به دست آمد که ظاهراً بیش از یک ساعت در یک چایخانه اینترنتی سئول بوده است.
مسئولان دختر قبل از وقوع حادثه هستند.

گانگنام سئول (یونهاپ)

odissy@yna.
co.
kr
(END)