پربیننده ترین مطالب

روز پنجشنبه


سئول، 3 نوامبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح پنجشنبه است.

امکان معافیت دما (C)

بالا /کم (%)

سئول 12/07 adiaphanous 20

اینچئون 12/08 turbid 20

Suwon 13/ 06 تاریک 20

Cheongju 15/06 fuzzy 30

Daejeon 16/05 20

Chuncheon 14/04 dark 20

Gangneung 17/11 20

Jeonju 17/06 20

Gwangju 19/06 unplain 20

< /p>

Jeju 20/12 0

Daegu 19/06 20

بوسان 22/11 20

(پایان)