پربیننده ترین مطالب

فهرست توقف KOSPI 200-1


سئول، 26 دسامبر (یونهاپ) -- قیمت های بی نقص روز دوشنبه (KRW)
KOSPI 200 در بورس کره معامله شد.

Meritz 49,000 350
Daesang 22,850 DN 100< BR> Dongkukstlmill 11،950 150
Hanwha 27،250 50
LX int 41،300 100
Taihanelecwire 1،520
Hyundai M&F 30،950 600
DB Hitek 39،200 200
CJ 83،000 DN 1،000 DN 1،000 DN 5
DOOSAN 82,900 DN 1,700
DL 61,700 300
HANKOOK & Squadron 13,800 50
KIA CORP.
63,700 1,000
SK hynix 70,70,00, SK hynix 70,00, 10,00, 13, 13, 2013 34،950 50
Cuckoo Homesys 31،200 DN 550
سامسونگف و مین 215،000 DN 1،500
Hanall Biopharma 17،100
Kogas 39،500 850
Nongshim 352،000 3،500
Gch 350 DN 350 DN 350 DN Corp Corp
SGBC 44،500 650
Hyundaigreenfood 7،100 50
Lotte 32،800 450
Hyundaimtr 158،000 1000
Amoreg 33،850 Dn 150
Hyosung 76،800 100
Lottechilsung 180،500 2،500 2،500200 br>Yuhan 59,800 300
SLCORP 24,100 40 0
CJ 93,400 200
ORION 15,900 DN 150
KCC 220,500 500
SKBP 71,400 300
HyundaiElev 28,550 250
More, 250
7,5,0